نشست مدیران روابط عمومی مناطق آزاد با مدیرعامل خبرگزاری ایرنا

تاریخ :‌ 99/04/17       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مدیران روابط عمومی مناطق آزاد با مدیرعامل خبرگزاری ایرنا


نشست مدیران روابط عمومی مناطق آزاد با مدیرعامل خبرگزاری ایرنا

نظرات بینندگان