نشست مدیران روابط عمومی مناطق آزاد با معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

تاریخ :‌ 99/03/01       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مدیران روابط عمومی مناطق آزاد با معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی


نشست مدیران روابط عمومی مناطق آزاد با معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

نظرات بینندگان