دیدار مرتضی بانک و سفیر کشور سوریه در ایران

تاریخ :‌ 99/02/31       عکاس : ابراهیم مختاری

دیدار مرتضی بانک و سفیر کشور سوریه در ایران


دیدار مرتضی بانک و سفیر کشور سوریه در ایران

نظرات بینندگان