جلسه شورایعالی مناطق آزاد با حضور معاون اول رییس جمهور

تاریخ :‌ 99/02/29       عکاس : ابراهیم مختاری

جلسه شورایعالی مناطق آزاد با حضور معاون اول رییس جمهور


معاون اول

نظرات بینندگان