حضور مرتضی بانک مشاور رييس جمهور در منزل سردار شهید قاسم سلیمانی و تسلیت و تعزیت به خانواده محترم ایشان

تاریخ :‌ 98/10/15       عکاس : ابراهیم مختاری

حضور مرتضی بانک مشاور رييس جمهور در منزل سردار شهید قاسم سلیمانی و تسلیت و تعزیت به خانواده محترم ایشان


قاسم سلیمانی

نظرات بینندگان