بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد از منطقه ویژه اقتصادی پیام

تاریخ :‌ 98/10/04       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد از منطقه ویژه اقتصادی پیام


منطقه ویژه اقتصادی پیام

نظرات بینندگان