نشست کمیته راهبردی فناوری اطلاعات

تاریخ :‌ 98/09/13       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست کمیته راهبردی فناوری اطلاعات


نشست کمیته راهبردی فناوری اطلاعات

نظرات بینندگان