مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 98/09/13       عکاس : رامین مقدم

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی


مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

نظرات بینندگان