سفر مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)

تاریخ :‌ 98/09/09       عکاس : ابراهیم مختاری

سفر مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)


عسلویه

نظرات بینندگان