جلسه شورای عالی مناطق آزاد ، به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

تاریخ :‌ 98/07/29       عکاس : مناطق آزاد

جلسه شورای عالی مناطق آزاد ، به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور


جلسه شورای عالی مناطق آزاد ، به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

نظرات بینندگان