روز دوم از نشست هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات سازمان‏های مناطق آزاد با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 98/07/10       عکاس : ابراهیم مختاری

روز دوم از نشست هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات سازمان‏های مناطق آزاد با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد


هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات

نظرات بینندگان