نشست هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات سازمان‏های مناطق آزاد

تاریخ :‌ 98/07/09       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات سازمان‏های مناطق آزاد


نشست هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات سازمان‏های مناطق آزاد

نظرات بینندگان