سفر رییس کل بانک مرکزی و مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به منطقه آزاد کیش 2

تاریخ :‌ 98/07/06       عکاس : ابراهیم مختاری

سفر رییس کل بانک مرکزی و مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به منطقه آزاد کیش 2


کائنات

نظرات بینندگان