سفر رییس کل بانک مرکزی و مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به منطقه آزاد کیش 1

تاریخ :‌ 98/07/05       عکاس : ابراهیم مختاری

سفر رییس کل بانک مرکزی و مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به منطقه آزاد کیش 1


کیش

نظرات بینندگان