مراسم آغاز سال تحصيلي با حضور مرتضي بانك مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد در هنرستان موقوفه دخترانه متقین (ايتام)

تاریخ :‌ 98/07/01       عکاس : ابراهیم مختاری

مراسم آغاز سال تحصيلي با حضور مرتضي بانك مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد در هنرستان موقوفه دخترانه متقین (ايتام)


بانک

نظرات بینندگان