نهمين جلسه کمیسیون فنی- تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاریخ :‌ 98/06/24       عکاس : ابراهیم مختاری

نهمين جلسه کمیسیون فنی- تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات


نهمين جلسه کمیسیون فنی- تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نظرات بینندگان