بهره برداری آزمایشی از ساختمان شرکت های منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

تاریخ :‌ 98/06/16       عکاس : سعید کاری

بهره برداری آزمایشی از ساختمان شرکت های منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)


شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

نظرات بینندگان