افتتاح ٤ پروژه با هدف افزایش کیفیت خدمات و ارتقاء ایمنی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

تاریخ :‌ 98/06/16       عکاس : سعید کاری

افتتاح ٤ پروژه با هدف افزایش کیفیت خدمات و ارتقاء ایمنی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)


شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

نظرات بینندگان