حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در قشم به منظور افتتاح پروژه ها

تاریخ :‌ 98/06/14       عکاس : ابراهیم مختاری

حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در قشم به منظور افتتاح پروژه ها


حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در قشم به منظور افتتاح پروژه ها

نظرات بینندگان