حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در انزلی به منظور افتتاح پروژه ها به مناسبت هفته دولت

تاریخ :‌ 98/06/08       عکاس : ابراهیم مختاری

حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در انزلی به منظور افتتاح پروژه ها به مناسبت هفته دولت


انزلی

نظرات بینندگان