جلسه مدیران مناطق ویژه با حضور معاون اول رییس جمهور

تاریخ :‌ 98/06/04       عکاس : مناطق آزاد

جلسه مدیران مناطق ویژه با حضور معاون اول رییس جمهور


جلسه مدیران مناطق آزاد با حضور معاون اول رییس جمهور

نظرات بینندگان