نشست مجمع عمومی منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 98/05/06       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مجمع عمومی منطقه آزاد کیش


نشست مجمع عمومی منطقه آزاد کیش

نظرات بینندگان