بازدید مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد از پایگاه خبری اقتصاد و رویداد 24

تاریخ :‌ 98/04/04       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد از پایگاه خبری اقتصاد و رویداد 24


رویداد 24

نظرات بینندگان