نشست مشترک وزارت صنعت،معدن و تجارت با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 98/04/04       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مشترک وزارت صنعت،معدن و تجارت با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی


وزارت صنعت،معدن و تجارت

نظرات بینندگان