بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد غنا از منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 98/04/04       عکاس : حسین تهوری

بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد غنا از منطقه آزاد کیش


منطقه آزاد کیش

نظرات بینندگان