نشست مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایران و جمهوری غنا

تاریخ :‌ 98/04/01       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایران و جمهوری غنا


شورایعالی

نظرات بینندگان