نخستین نشست مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی در منطقه ویژه ایرانیان(زرندیه)

تاریخ :‌ 98/03/31       عکاس : ابراهیم مختاری

نخستین نشست مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی در منطقه ویژه ایرانیان(زرندیه)


منطقه ویژه ایرانیان(زرندیه)

نظرات بینندگان