چهارمين نشست كميته راهبردي فناوري اطلاعات

تاریخ :‌ 98/03/22       عکاس : ابراهیم مختاری

چهارمين نشست كميته راهبردي فناوري اطلاعات


كميته راهبردي

نظرات بینندگان