سومین نشست شورای راهبردی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 98/03/22       عکاس : ابراهیم مختاری

سومین نشست شورای راهبردی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد


شورای راهبردی

نظرات بینندگان