تفاهم نامه توسعه همکاری های تجاری مناطق آزاد ایران و اقلیم کردستان عراق

تاریخ :‌ 98/03/20       عکاس : ابراهیم مختاری

تفاهم نامه توسعه همکاری های تجاری مناطق آزاد ایران و اقلیم کردستان عراق


شورایعالی مناطق آزاد

نظرات بینندگان