سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 98/03/07       عکاس : اکبر صادقی

سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از منطقه آزاد چابهار


منطقه آزاد چابهار

نظرات بینندگان