جشن روز کارگر در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تاریخ :‌ 98/02/14       عکاس : مرتضی قربانی

جشن روز کارگر در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)


شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

نظرات بینندگان