گرامیداشت هفته زمین پاک در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تاریخ :‌ 98/02/10       عکاس : مرتضی قربانی

گرامیداشت هفته زمین پاک در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)


شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

نظرات بینندگان