بازدید سردبیران و دبیران اقتصادی رسانه های سراسری کشور از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 98/02/07       عکاس : اکبر صادقی

بازدید سردبیران و دبیران اقتصادی رسانه های سراسری کشور از منطقه آزاد چابهار


چابهار

نظرات بینندگان