بازدید وزیر راه و شهرسازی از هسته پیشران منطقه ازاد و پروژه های شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تاریخ :‌ 98/01/28       عکاس : مرتضی قربانی

بازدید وزیر راه و شهرسازی از هسته پیشران منطقه ازاد و پروژه های شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)


شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

نظرات بینندگان