تودیع و معارفه اعضای جدید هیات مدیره شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تاریخ :‌ 98/01/25       عکاس : مرتضی قربانی

تودیع و معارفه اعضای جدید هیات مدیره شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)


شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

نظرات بینندگان