توزیع مواد غذایی ، بهداشتی ، دارویی از سوی کارکنان شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مردم سیل زده استان لرستان

تاریخ :‌ 98/01/25       عکاس : مرتضی قربانی

توزیع مواد غذایی ، بهداشتی ، دارویی از سوی کارکنان شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مردم سیل زده استان لرستان


شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

نظرات بینندگان