دیدار نوروزی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره با کارکنان شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی (ره)

تاریخ :‌ 98/01/21       عکاس : مرتضی قربانی

دیدار نوروزی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره با کارکنان شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی (ره)


شهرفرودگاهی امام خمینی (ره)

نظرات بینندگان