امضاء سه تفاهم نامه برای توسعه فرهنگ و اقتصاد فرهنگی در مناطق آزاد

تاریخ :‌ 97/12/27       عکاس : ابراهیم مختاری

امضاء سه تفاهم نامه برای توسعه فرهنگ و اقتصاد فرهنگی در مناطق آزاد


معاونت فرهنگی

نظرات بینندگان