همایش دوره آموزش رفتار حرفه ای ویژه همکاران شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

تاریخ :‌ 97/12/22       عکاس : مرتضی قربانی

همایش دوره آموزش رفتار حرفه ای ویژه همکاران شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)


شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

نظرات بینندگان