سفر رییس جمهور به استان گیلان به همراه مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 97/12/16       عکاس : ابراهیم مختاری

سفر رییس جمهور به استان گیلان به همراه مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد


بانک

نظرات بینندگان