نشست هم اندیشی مدیران مناطق ویژه اقتصادی با مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 97/12/14       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست هم اندیشی مدیران مناطق ویژه اقتصادی با مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی


بانک

نظرات بینندگان