افتتاح فاز اول سیستم اتوماسیون (PLC) ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه اب شرب شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تاریخ :‌ 97/12/12       عکاس : مرتضی قربانی

افتتاح فاز اول سیستم اتوماسیون (PLC) ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه اب شرب شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)


شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

نظرات بینندگان