بازدید اقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی از ترمينال گالري سلام در شهر فرودگاهى امام خميني(ره)

تاریخ :‌ 97/12/01       عکاس : مرتضی قربانی

بازدید اقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی از ترمينال گالري سلام در شهر فرودگاهى امام خميني(ره)


فرودگاه امام خمینی(ره)

نظرات بینندگان