جلسه شورای معاونین وزارت راه و شهرسازی در ترمینال سلام | فرودگاه امام خمینی (ره)

تاریخ :‌ 97/11/29       عکاس : مرتضی قربانی

جلسه شورای معاونین وزارت راه و شهرسازی در ترمینال سلام | فرودگاه امام خمینی (ره)


فرودگاه امام خمینی(ره)

نظرات بینندگان