جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تاریخ :‌ 97/11/27       عکاس : مرتضی قربانی

جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)


فرودگاه امام خمینی (ره)

نظرات بینندگان