نشست خبری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در آستانه چهل سالگی انقلاب

تاریخ :‌ 97/11/14       عکاس : ابراهیم شبانی

نشست خبری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در آستانه چهل سالگی انقلاب


ارس

نظرات بینندگان