نشست هم اندیشی وزیر اقتصاد و مشاور رييس جمهور با معاونين دبيرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد کشور

تاریخ :‌ 97/11/13       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست هم اندیشی وزیر اقتصاد و مشاور رييس جمهور با معاونين دبيرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد کشور


چابهار

نظرات بینندگان