نشست مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار در حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و معاونين دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 97/11/07       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار در حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و معاونين دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی


چابهار

نظرات بینندگان