ورود نخستین محموله تجاری از بندر نینگبو چین به مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 97/10/30       عکاس : رامین مقدم

ورود نخستین محموله تجاری از بندر نینگبو چین به مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی


انزلی

نظرات بینندگان